CPU Intel Core i7-4770 (FCLGA1150, 4 nhân 8 luồng, 3.40GHz upto 3.90GHz, 8MB, 84W)

2,800,000