CPU Intel Xeon E5-1620v2

900,000

  • Tốc độ xử lý: 3.70 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.90 GHz
  • Cache: 10 MB SmartCache
  • Số lõi: 4
  • Số luồng: 8
  • Bảo hành: 12 tháng