CPU Intel Xeon E5 2620

600,000 250,000

  • Tốc độ xử lý: 2.00 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 2.50 GHz
  • Cache: 15 MB SmartCache
  • Số lõi: 6
  • Số luồng: 12
  • Bảo hành: 12 tháng