CPU Intel Xeon E5 2660

1,800,000 1,100,000

  • Tốc độ xử lý: 2.20 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.00 GHz
  • Cache: 20 MB SmartCache
  • Số lõi: 8
  • Số luồng: 16
  • Bảo hành: 12 tháng