CPU Intel Xeon E5-2667v2

3,200,000 2,600,000

  • Tốc độ xử lý: 3.30 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 4.00 GHz
  • Cache: 25 MB SmartCache
  • Số lõi: 8
  • Số luồng: 16
  • Bảo hành: 24 tháng