CPU Intel Xeon E5-2680 v2

4,800,000

  • Tốc độ xử lý: 2.80 GHz
  • Cache: 25 MB SmartCache
  • Số lõi: 10
  • Số luồng: 20
  • Bảo hành: 24 tháng