CPU Intel Xeon E5 2690v3

5,200,000 2,600,000

  • Tốc độ xử lý: 2.60 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.50 GHz
  • Cache: 35 MB SmartCache
  • Số lõi: 12
  • Số luồng: 24
  • Bảo hành: 12 tháng