CPU Intel Xeon E5 2697v3

3,000,000

  • Tốc độ xử lý: 2.60 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.60 GHz
  • Cache: 35 MB SmartCache
  • Số lõi: 14
  • Số luồng: 28
  • Bảo hành: 12 tháng