CPU Intel Xeon E5620

100,000

  • Tốc độ xử lý: 2.40 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 2.66 GHz
  • Cache: 12 MB SmartCache
  • Số lõi: 4
  • Số luồng: 8
  • Bảo hành: 24 tháng