CPU Intel Xeon W3680

1,200,000 900,000

  • Tốc độ xử lý: 3.33 GHz
  • Cache: 12 MB SmartCache
  • Số lõi: 6
  • Số luồng: 12
  • Bảo hành: 24 tháng