CPU Intel Xeon X5690

2,800,000 1,600,000

  • Tốc độ xử lý: 3.46 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3.73 GHz
  • Cache: 12 MB SmartCache
  • Số lõi: 6
  • Số luồng: 12
  • Bảo hành: 24 tháng