NVIDIA QUADRO RTX A2000 6GB GDDR6

13,500,000 13,000,000

Product number

Card màn hình NVIDIA RTX A2000
Bộ nhớ: 6Gb DDR5X/ 192 Bit
Cổng giao tiếp: 4 x Mini DP